MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 18 marca 2022 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza okulisty w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Danuta Bugajska

06-600 Radom, ul. Główna 21S

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content