MWOMP

Zdrowie zaczyna się w głowie

W dniach 27 i 28 maja 2021 roku zostały podpisane porozumienia pomiędzy p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Panią Agnieszką Sulkowską a Powiatem Płockim reprezentowanym przez Panią Wicestarostę Iwoną Sierocką oraz Dyrektorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jarosławem Zaroniem w sprawie realizacji projektu „Zdrowie zaczyna się w głowie” w ramach zadania „Edukacja zdrowotna dostosowana do różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia”. Zadanie dofinansowane z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content