MWOMP

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do postępowania na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

O G Ł O S Z E N I E Płock, dnia  19.01.2021 r. Znak sprawy: ZP.260.15.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania […]

PLAN POSTĘPOWAŃ – LINK

Skip to content