MWOMP

Płock, dnia 26.02.2024r.   OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 13,65 m², 20,16 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m²,  w budynku „A” MWOMP SPZOZ Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna stawka miesięcznego czynszu to 53,00 zł/m² […]

Płock, dnia 06.07.2022r. OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 20,16 m², 13,65 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m², 17,77 m², 19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP SPZOZ Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna […]

Płock 28.03.2022 r.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW   Dotyczy: przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonej […]

OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 20,16 m², 21,08 m², 13,65 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m², 17,77 m², 19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna stawka miesięcznego czynszu to […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do platformy zakupowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – LINK

O G Ł O S Z E N I E   Płock, dnia  20.01.2020 r.   Znak sprawy: ZP. 264.1.2020 Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, […]

Skip to content