MWOMP

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  7 czerwca  2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2021 r., poz.711 ze zm.) oraz […]

O G Ł O S Z E N I E z dnia 28 maja 2021 r.   Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego drugiego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 25 maja do 28 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku […]

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza drugi uzupełniający konkurs ofert […]

O G Ł O S Z E N I E z dnia 12 maja 2021 r.   Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 29 kwietnia do 11 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań […]

Link do wykazu – LINK

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla […]

O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 kwietnia 2021 r. Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniach od 18 marca do 15 kwietnia 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich: kandydatów […]

 OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę: Prywatny Gabinet Specjalistyczny lek. med. Beata […]

Skip to content