MWOMP

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla […]

O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 kwietnia 2021 r. Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniach od 18 marca do 15 kwietnia 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich: kandydatów […]

 OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę: Prywatny Gabinet Specjalistyczny lek. med. Beata […]

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów […]

O G Ł O S Z E N I E   z dnia 2 marca 2021 r. W wyniku przeprowadzonego w dniach od 23 do 25 lutego 2021 r. konkursu ofert na prowadzenie w 2021 r. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego Komisja Konkursowa […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK   Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 […]

O G Ł O S Z E N I E   Płock, dnia  29.01.2021 r.   Znak sprawy: ZP. 264.04.2021 Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content