MWOMP

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 11 kwietnia 2024 r.

 

 OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ PIELĘGNIARKĘ – DOTYCZY OGŁOSZENIA Z DNIA 19 MARCA 2024 R.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content