MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

Płock, dnia 31 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ w Płocku wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Specjalistyczny lek. med. Beata Swendrowska specjalista psychiatra
09-402 Płock, ul. Kolegialna 24

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora MWOMP
Agnieszka Sulkowska

Skip to content