MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 17 października 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie lekarza specjalisty medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Kusiak 09-402 Płock, ul. Górna 40B lok. 14.

w zakresie lekarza specjalisty chorób wewnętrznych i diabetologii w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Czarnecka Danuta, Indywidualna Praktyka Lekarska, Danuta Czarnecka, 09-410 Płock, ul. Armii Krajowej 76 lok. 5

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content