MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 9 grudnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 w zakresie lekarza okulisty w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Okulistyczny, Danuta Jolanta Gębka 09-400 Płock, ul. Padlewskiego 11

w zakresie lekarza psychiatry w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Warszawie wybrano ofertę:

Barbara Dziasek Prywatna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 lok. 20

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content