MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 13 grudnia 2022 r.

 

  OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie lekarza chirurga w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

 

Guszkowski Marek Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 09-400 Płock, ul. Medyczna 18 lok. 2.

w zakresie lekarza kardiologa w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

 

Specjalistyczny Gabinet Kardiologiczny Włodzimierz Figatowski, 09-400 Płock, ul. Bielska 1

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content