MWOMP

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 12 czerwca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ w Płocku Oddział w Warszawie wybrano ofertę:

Marta Starzyk Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska

01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 34/244

 

lekarza specjalisty medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wybrano ofertę:

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Sewruk

09-402 Płock, ul. Miła 38

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content