MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 10 października 2023 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza okulisty w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ w Płocku wybrano ofertę:

Prywatna Praktyka Okulistyczna –  Małgorzata Bieńkowska 09-470 Białobrzegi, ul. Leśna 2

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content