MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 13 października 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza neurologa w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ w Radomiu wybrano ofertę:

Warwas Piotr Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w/m Wezwania 26-600 Radom, ul. Oskara Kolberga 20 lok. 31

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content