MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Płocku wybrano ofertę:

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Waśniewska-Pietrykowska, 09-407 Płock, ul. Fryderyka Chopina 63 lok. 11

 

lekarza specjalisty psychiatry w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Radomiu wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Lekarski Magdalena Echt Specjalista Psychiatra 26-600 Radom, ul. Saska 2

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content