MWOMP

OGŁOSZENIE WYNIKÓW na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Płock 28.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonej oferty:

Oferta nr 1 –  TOKKA Sebastian Siewert  – ul. Wojska Polskiego 29/123, 01 -515 Warszawa – zobowiązuje się wynająć:

pokój nr 208 o powierzchni 21,08 m² wraz z infrastrukturą określoną w warunkach prowadzonego postępowania o powierzchni 3,11 m² (korytarz + łazienka). Łączna powierzchnia wynajmowana to 24,19 m².

Skip to content