MWOMP

Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.

W dniu wczorajszym Pani Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska przekazała sprzęt medyczny w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”. Fundacja „NA TEMAT”, Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień otrzymała Defibrylator AED iPAD SP1 wraz z tablicami AED + szkolenie dla pracowników – 1 komplet o łącznej wartość 6 065,00 zł brutto oraz  NZOZ „Perfekt-Guard”  otrzymał Defibrylator AED iPAD SP1 wraz z tablicami AED + szkolenie dla pracowników – 1 komplet o łącznej wartości brutto 6 065,00 zł.

Skip to content