MWOMP

Program rehabilitacji dzieci

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=750185239040398&id=218748588850735

Skip to content