MWOMP

Wyniki konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 08 grudnia 2021 r.

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące  oferty:

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

Gniadek-Jonczewa Danuta Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska,

26-600 Radom, ul. Mariana Langiewicza 22 lok. 1

 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

Usługi Medyczne Henryka Siewierska

26-600 Radom, ul. Komunalna 107

 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Oddziale  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Lekarski Magdalena Echt Specjalista Psychiatra

26-600 Radom, ul. Saska 2

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content