MWOMP

Wyniki konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 01 grudnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące  oferty:

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Waśniewska-Pietrykowska,

09-407 Płock, ul. Fryderyka Chopina 63 lok. 11

 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza neurologa w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Aleksandra Krzyśków – Benedykcińska Prywatny Gabinet Lekarski,

 Niedrzew Drugi 18, 99-306 Łanięta

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content