Szkolenia

Płock, dnia 6 grudnia 2018 roku.

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje o zmianie terminu spotkania szkoleniowego z dnia 13 grudnia 2018 roku (czwartek) na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) godz. 12.30. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat szkolenia pozostaje niezmieniony.

Temat:

Nowe minimalne kryteria dla narządu wzroku i słuchu w zależności od wykonywanej pracy.

  Plan szkolenia:

  1. Zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców.
  2. Omówienie poziomów wymagań dla poszczególnych rodzajów prac, w tym do pracy na wysokości, pracy wymagającej posługiwania się bronią, operatorów maszyn i urządzeń.
  3. Dyskusja

Szkolenie prowadzą:

St. Asystent MWOMP – dr A. Kleniewska

St. Asystent Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego i ON MWOMP – lek. Jarosław Nowak

 Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top