Szkolenia

Płock, dnia 17 stycznia 2020 roku.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat: „Zmiany w przepisach regulujących sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi”.

 

Plan szkolenia:

  1. Omówienie zmian w aktach prawnych, które ukazały się w 2019 roku.
  2. Minimalne poziomy wymagań dla wybranych rodzajów prac w praktyce lekarza medycyny pracy.
  3. Dyskusja.

Szkolenie prowadzi – Kierownik ON MWOMP w Płocku lek. Danuta Wojciechowska

 

Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top