Szkolenia

Płock, dnia 8 październik 2018 r.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku  (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

 

Temat:  „Promocja zdrowia w miejscu pracy”.

 

Plan szkolenia:

  1. Definicja, cele i zadania promocji zdrowia.
  2. Zasady konstruowania i wdrażania programów promocji zdrowia.
  3. Determinanty jakości zakładowych programów zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
  4. Prezentacja leków i programu zdrowego żywienia firmy Mylan.
  5. Rehabilitacja lecznicza, w tym uzasadniona patologią zawodową – aspekty praktyczne.
  6. Dyskusja

 

Szkolenie prowadzi:

Starszy asystent MWOMP w Płocku – Pani lek. Elżbieta Kusiak

 

Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie  (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska


Dział Organizacji i Nadzoru

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział
w Warszawie

 

zaprasza na szkolenie dla lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracującymi.

 

Termin szkolenia : 28 listopada 2018 r. (środa) o godz.12oo.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25, budynek A.

Temat szkolenia: Badania lekarskie osób kierujących pojazdami w medycynie pracy w świetle aktualnych regulacji prawnych

Zakres szkolenia ustalony w oparciu o następujące akty prawne:
1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 978 ze zm.)
2.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 250 ze zm.)
3.    Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.)
4.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm. – tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2067)
5.    Ustawa z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014r. poz. 1662 ze zm.)
6.    Zalecenia jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy dotyczące orzecznictwa lekarskiego wobec pracowników kierujących pojazdami.
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerami telefonu : 22-560-00-59 lub 22-560-00-44.

Ilość miejsc jest ograniczona – nie gwarantujemy udziału lekarzom, którzy nie zapiszą się telefonicznie na listę uczestników .

Szkolenie jest bezpłatne.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie pokrywa kosztów delegacji i podróży.

Go to Top