Szkolenia

Płock, dnia 7 grudnia 2017r.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 13 grudnia 2017 (środa) o godz. 12.30 w sali szkoleniowej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 (budynek zabytkowy).

Temat:  Zaburzenia rytmu serca w aspekcie lekarza medycyny pracy”.

 

Plan szkolenia: 

  1. Etiologia zaburzeń rytmu serca.
  2. Podział i charakterystyka zaburzeń rytmu serca.
  3. Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca.
  4. Prace wywierające niekorzystny wpływ na zaburzenia rytmu serca.
  5. Opieka profilaktyczna nad pracownikami z zaburzeniem rytmu serca.
  6. Dyskusja.

 

Temat przedstawi:

Lekarz specjalista medycyny pracy – lek. Agnieszka Walewska

Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top