Szkolenia

Płock, dnia 1 lutego 2018 roku.

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat:

Badania lekarskie funkcjonariuszy policji w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

  Plan szkolenia:

  1. Podstawy prawne.
  2. Kwalifikacja do zawodu policjanta.
  3. Badania okresowe i kontrolne policjantów (skierowanie, zakres, orzeczenie).
  4. Dyskusja

  Szkolenie prowadzą:

1. Kierownik ON MWOMP z siedzibą w Płocku  – lek. Danuta Wojciechowska

2. Starszy Asystent Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego i ON MWOMP – lek. Jarosław Nowak

 Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

                                                                                                                               MWOMP w Płocku

                                                                                                                               lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top