Szkolenia

Płock, dnia 4 kwietnia 2018 r.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2018 roku  (czwartek)  o godz. 12,30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat: Czynniki ototoksyczne.  Interakcje hałasu z innymi czynnikami.

 

Plan szkolenia:

1. Podstawy anatomii i fizjologii procesów słyszenia i uszkodzenia słuchu.

2. Metody oceny narządu słuchu.

3. Uszkodzenie słuchu przez hałas.

4. Inne czynniki ototoksyczne (rozpuszczalniki organiczne, metale ciężkie, gazy duszące), leki ototoksyczne.

5. Ochrona zdrowia pracownika.

           

Szkolenie prowadzi:

Lekarz  w trakcie specjalizacji z medycyny pracy – Leszek Gierczyk

 

Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie  (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top