Szkolenia

Płock, dnia 7 czerwca 2018 roku.

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat: „Orzekanie o urlopie dla poratowania zdrowia.”

 

  Plan szkolenia:

  1. Podstawy prawne (Ustawa Karta nauczyciela, rozporządzenia MZ).
  2. Procedura orzekania.
  3. Kontrowersje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia.
  4. Dyskusja

Szkolenie prowadzi:

Starszy Asystent Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego i ON MWOMP – lek. Jarosław Nowak

 Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top