Szkolenia

Dział Organizacji i Nadzoru

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

Oddział w Warszawie

 

zaprasza na szkolenie dla lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

 

Termin szkolenia : 12 września 2018 r. (środa) o godz.12oo.

 

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25, budynek A.

 

Temat szkolenia: Badania lekarskie osób kierujących pojazdami w medycynie pracy w świetle aktualnych regulacji prawnych

Zakres szkolenia ustalony w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 978 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 250 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm. – tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2067)
  5. Ustawa z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014r. poz. 1662 ze zm.)
  6. Zalecenia jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy dotyczące orzecznictwa lekarskiego wobec pracowników kierujących pojazdami.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerami telefonu : 22-560-00-59 lub 22-560-00-44.

Ilość miejsc jest ograniczona – nie gwarantujemy udziału lekarzom, którzy nie zapiszą się telefonicznie na listę uczestników .

Szkolenie jest bezpłatne.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie pokrywa kosztów delegacji i podróży.

Go to Top