Szkolenia

Dział Organizacji i Nadzoru

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

Oddział w Warszawie

zaprasza na szkolenie dla lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracującymi.

 

Termin szkolenia : 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz.12oo.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25, budynek A.

Temat szkolenia: Badania lekarskie osób kierujących pojazdami w medycynie pracy w świetle aktualnych regulacji prawnych

Zakres szkolenia ustalony w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 341 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1659 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 58 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm. – tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2067)
  5. Ustawa z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014r. poz. 1662 ze zm.)
  6. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy dotyczące orzecznictwa lekarskiego wobec pracowników kierujących pojazdami.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerami telefonu: 22-560-00-59 lub 22-560-00-44.

Ilość miejsc jest ograniczona – nie gwarantujemy udziału lekarzom, którzy nie zapiszą się telefonicznie na listę uczestników .

Szkolenie jest bezpłatne.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie pokrywa kosztów delegacji i podróży.


Płock, dnia 3 grudnia 2019 roku.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 18 grudnia listopada 2019 roku (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19. ( I piętro pokój 105 ).

Temat: „Cukrzyca w praktyce lekarza medycyny pracy”.

Plan szkolenia:

  1. Definicja cukrzycy.
  2. Rozpoznawanie i diagnostyka cukrzycy.
  3. Problemy orzecznicze u osób z cukrzycą.
  4. Dyskusja.

Szkolenie prowadzi: St. Asystent Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – lek. Agnieszka Walewska

 Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie: 24 267 84 69; 24 267 84 90 lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska

Go to Top