Szkolenia

Płock, dnia 11 luty 2019 roku.

 

Pan/Pani

Lekarz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 19 (I piętro pokój 105).

Temat:  „Obturacyjny bezdech senny w teorii i praktyce”.

  Plan szkolenia:

  1. Definicja OBS.
  2. Diagnostyka OBS.
  3. OBS w orzecznictwie – pracujący, kierowcy.
  4. Dyskusja.

Szkolenie prowadzi:

St. Asystent Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego i ON MWOMP – lek. Jarosław Nowak

 Za udział w szkoleniu lekarz otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie szkoleniowe telefonicznie (tel. 24 267 84 69; 24 267 84 90) lub pocztą elektroniczną: d.wojciechowska@mwomp.pl, i.stanczewska@mwomp.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

MWOMP w Płocku

lek. Danuta Wojciechowska


Dział Organizacji i Nadzoru

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
Oddział w Warszawie

 

zaprasza na szkolenie dla lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracującymi.

 

Termin szkolenia : 6 marca 2019 r. (środa) o godz.12oo.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25, budynek A.

Temat szkolenia: Wytyczne IMP dotyczące wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac

Zakres szkolenia ustalony w oparciu o następujące podstawy:
1.    Wytyczne IMP w Łodzi z dnia 19 listopada 2018r.
2.    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. poz. 1155 z 2018r.)
3.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm. – tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2067)
4.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 250 ze zm.)
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerami telefonu : 22-560-00-59 lub 22-560-00-44.

Ilość miejsc jest ograniczona – nie gwarantujemy udziału lekarzom, którzy nie zapiszą się telefonicznie na listę uczestników .

Szkolenie jest bezpłatne.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie pokrywa kosztów delegacji i podróży.

Go to Top