MWOMP

23 grudnia Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska, w imieniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przekazała sprzęt medyczny, niezbędny do wyposażenia ambulansów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

23 grudnia Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska, w imieniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przekazała sprzęt medyczny, niezbędny do wyposażenia ambulansów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Dar ten w postaci: ssaków elektrycznych, mierników tlenku węgla oraz kołnierzy ortopedycznych przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Skip to content