MWOMP

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego w aspekcie badań psychologicznych kierowców

W dniu 22 maja 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego w aspekcie badań psychologicznych kierowców. W konferencji, zorganizowanej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej uczestniczył także Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku. Prelegentami byli lekarze, psychologowie i psychoterapeuci pracujący na co dzień z osobami uzależnionymi, prowadzący zajęcia psychokorekty i reedukacji kierowców oraz przeprowadzający badania psychologiczne kierowców w trybie odwoławczym. Podczas konferencji psycholog transportu Pani Barbara Piotrowska przedstawiła zagadnienia dot. wykonywania badań odwoławczych w MWOMP, natomiast Pan Witold Świtkiewicz – psycholog transportu przedstawił analizę negatywnych orzeczeń psychologicznych wydanych w MWOMP w latach 2015-2018.

Skip to content