MWOMP

Szkolenie z I Pomocy Przedmedycznej

W dniu 12 października 2019r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku oraz oddziałach w Warszawie i Radomiu odbyło się szkolenie z I pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziło Centrum Ratownictwa Sp. ZO.O. z Wrocławia. Program szkolenia obejmował:

1. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych.

2. Resuscytacja (ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).

3. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rurki nosowo-gardłowej, ustno- gardłowej, LT-D, LMA, I-GEL, laryngoskopia bezpośrednia.

4. Rany (rodzaje krwawień, postępowanie, skutki ogólnoustrojowe krwawień zew i wew.

5. Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu.

6. Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci.

7. Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.

I pomoc przedmedyczna ma ogromne znaczenie, a udzielana w sposób prawidłowy w bardzo wielu przypadkach prowadzi do uratowania życia. Szkolenie przeprowadzone przez Centrum Ratownictwa doskonale uświadomiło jak ważna jest I pomoc zarówno podczas wypadków , jak i w codziennym życiu.

Skip to content