MWOMP

Pracownicy MWOMP wybrali się z wizytą do PERN „Przyjaźń” S.A. w Płocku

W piątek 9 października 2015r. pracownicy MWOMP wybrali się z wizytą do PERN „Przyjaźń” S.A. w Płocku. Podczas wizyty pani Małgorzata Wawszczak – Kierownik Zakładu Rehabilitacji wygłosiła pogadankę dotyczącą profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa – wad postawy i ergonomii. Spotkanie to cieszyło się zainteresowaniem ze strony pracowników tej instytucji. Wywiązała się dyskusja. Obecni wyrazili chęć systematycznych odwiedzin w celu uświadamiania i dbania o kręgosłupy.

Skip to content