MWOMP

Szkolenie pielęgniarek realizujących specjalizację w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

W dniu 20 lutego 2018r w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku odbyło się szkolenie pielęgniarek realizujących specjalizację w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. Głównym tematem spotkania były zespoły bólowe kręgosłupa jako przyczyny 80 % zwolnień lekarskich. Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Wawszczak-Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Płocku. 

Skip to content