MWOMP

Uroczyste zakończenie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”

Uroczyste zakończenie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5” odbyło się 9 marca 2016 roku w Oddziale MWOMP w Radomiu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Rafał Rajkowski-członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Dąbrowski-prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Stefan Kotlewski-przewodniczący Rady Społecznej MWOMP, wykonawca inwestycji – firma CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane Stanisławek Cezary, inspektorzy nadzoru z firmy KNK Budownictwo Zbigniew Gajos  oraz pracownicy MWOMP.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska serdecznie dziękowała wszystkim uczestnikom za współudział w realizacji inwestycji. Podziękowała za zaangażowanie, okazaną pomoc, włożony trud oraz doceniła wszystkie starania, które doprowadziły do zakończenia  tego zadania.

Inwestycja współfinansowana była przez: Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych MWOMP. Całość opiewała na kwotę blisko 740 tysięcy złotych. W zakres prac wchodziła m.in.: termomodernizacja budynku (demontaż i montaż ocieplenia) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na ciągach komunikacyjnych w budynku ośrodka oraz w byłej kotłowni oraz wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Skip to content