MWOMP

W siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Pracy odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt “Platforma e-usług MWOMP

5 sierpnia br., w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Pracy odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt “Platforma e-usług MWOMP” w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Konferencję poprowadziła Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska.

Cel projektu to kompleksowa informatyzacja placówki. W ramach działań z nim związanych zostanie stworzona platforma e-usług publicznych, która obejmować będzie rejestrację pacjentów, archiwizację ich dokumentacji medycznej, powiadomienia i przypomnienia o wizytach lekarskich, porady medyczne oraz liczne zagadnienia, związane z poszczególnymi dziedzinami.

– „Realizacja tego projektu wprowadza nas w XXI wiek. Już wiadomo, że w dwóch placówkach na terenie samorządu będzie żyło się lepiej” – podkreślał Tomasz Kominek, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

To duże ułatwienie dla wszystkich pacjentów przychodni. Dzięki niemu, wizyta w placówce nie będzie już koniecznością, a sam pacjent będzie miał możliwość wglądu w swoją dokumentację w każdej chwili i na terenie całej Polski.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przychyli się do oczekiwań samych pacjentów. Doskonale wiemy, jak ciężko znosi się kolejki w przychodni, oczekiwania na wizytę oraz egzekwowanie dokumentacji medycznej. Dzięki e-usługom, każdy pacjent będzie mógł zarejestrować się na wizytę, sprawdzić status w kolejce oczekujących, zmienić jej termin, a także złożyć skargę, jeśli ta byłaby potrzebna. Okazuje się, że w samym wniosku bardzo wysoko punktowane było partnerstwo firm zewnętrznych. Partnerzy nie będą posiadali korzyści finansowych z realizacji usługi, ale będą współpracować z MWOMP na zasadzie tak zwanej “Chmury”, czyli w serwerach internetowych.

– „Ta konferencja to kolejny etap naszej pracy. Codzienna współpraca układa nam się bardzo dobrze” – dodała Małgorzata Łazińska.

Wiadomo już, że projekt e-usług zostanie zakończony w czerwcu 2017 roku. Teraz trwa ten najważniejszy z etapów, czyli jego realizacja. Trzeba podkreślić, że każdy z podmiotów, kierowników oraz partnerów jest w nią mocno zaangażowany. Innowacją będzie fakt, że całość systemu opracuje osoba, która dopasuje go na miarę potrzeb MWOMP. Odbędą się indywidualne rozmowy z kierownictwem, personelem, a także koordynatorem projektu. System ocenią sami pracownicy. Odpowiedzą sobie na pytania: Czy spełnia on swoją funkcję? Czy jest coś co można jeszcze poprawić? Czy w praktyce działa on prawidłowo? Dopiero po tej weryfikacji, e-usługi zostaną oddane do ogólnego użytku.

Jedno jest pewne – z całą pewnością zmienią one funkcjonowanie nie tylko pracy przychodni oraz placówek medycznych, ale również ułatwią pacjentom załatwianie najpilniejszych medycznych spraw. System będzie działał na terenie całej Polski, więc pacjent w każdej chwili będzie mógł mieć do niego wgląd. To znacznie skróci czas oczekiwania oraz samej obsługi.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w październiku 2015 roku. Dokładnie o godzinie 23.55, a więc pięć minut przed końcem finalizacji zgłoszeń, udało się wysłać projekt MWOMP. Jak mówi jego koordynator oraz kierownicy, świadczy to wyłącznie o tym, że był on bardzo szczegółowo dopracowywany. Ogółem złożonych wniosków było 71. Po kolejnych etapach analizy oraz ocenie merytorycznej, MWOMP otrzymał dofinansowanie na jego realizację.

Łączny koszt projektu to około 3 milionów złotych. Kwota dofinansowania wyniosła 2 396 140,80 złotych, środki własne MWOMP to około 4,2% całości.

Skip to content