MWOMP

XIX Płockie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W dniu 7 października 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wziął udział w zorganizowanych XIX Płockich  Targach  Pracy i Przedsiębiorczości.

W ramach targów odbyły się dwie konferencje. “Współpraca samorządów lokalnych z przedsiębiorcami. Teoria czy praktyka”  oraz „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w Orlen Arenie, dzięki  współpracy urzędów pracy – miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, a także zaangażowaniu przedsiębiorców i innych podmiotów.

Skip to content