MWOMP

OFERTA PRACY

Płock, dnia 12 lipca  2022 r.

OFERTA PRACY

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 zatrudni osobę na stanowisku Kierownika Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

Miejsce świadczenia pracy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17.

Wymagania:

  1. Kwalifikacje i liczba lat pracy w zawodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  2. Specjalizacja z zakresu medycyny pracy (II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy),
  3. znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 lub na adres mailowy: plock@mwomp.pl. Informujemy, że skontaktujemy się  z wybranymi kandydatami.

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

Skip to content