MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dnia 18 grudnia 2020r.

Płock, dnia 18 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące oferty:

 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Warszawie wybrano ofertę:

BARBARA DZIASEK Prywatna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania

01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 lok. 20

 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

AGNIESZKA SŁODKA

09-402 PŁOCK, ul. Wysoka 9

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

p. o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content