MWOMP

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

Płock, dnia 29 czerwca 2021 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza specjalisty medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wybrano ofertę:

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Sewruk

09-402 Płock, ul. Miła 38

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content