MWOMP

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 18 czerwca 2021 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Warszawie wybrano ofertę: 

Marta Starzyk Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska

01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 34/244

 Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content