MWOMP

Żyj pełnią życia bez uzależnień 3

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 3”. Jest to trzecia edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:

-kierowców, którzy utracili prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu bądź w stanie pod wpływem innego środka działającego podobnie do alkoholu (badanie świadomości kierowców na temat zażywania substancji psychoaktywnych)

-uczniów, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz niebezpieczeństw wynikających z ich stosowania (program profilaktyczny w szkołach)

-psychologów transportu – szkolenia dla psychologów

 

Projekt będzie realizowany w 4 lokalizacjach:

Płock

Warszawa

Radom

Powiat grójecki

 

Partnerem projektu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto w ramach projektu jest planowana konferencja on-line 22 czerwca 2022r.w której wezmą udział:

– dr.hab. – Adam Tarnowski – profesor UMK, psycholog transportu

– dr.Maja Herman – psychiatra, psychoterapeutka, medinfluencerka

– Aleksandra Kuźma – Gajewska – psycholog transportu WORD

– Iwona Suwała – terapeuta uzależnień

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Skip to content