MWOMP

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego.

MWOMP zaprasza  do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego.

Szczegółowy zakres szkolenia :

 • Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy : definicja i zakres pierwszej pomocy, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 • Postępowanie w miejscu zdarzenia: zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia: świadka, ratownika, poszkodowanych oraz pozostałych osób, wzywanie profesjonalnej pomocy – numery alarmowe, treść komunikatu wzywającego pomoc
 • Apteczka pierwszej pomocy: rodzaje apteczek pierwszej pomocy, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, improwizowane środki opatrunkowe
 • Pomoc osobie w przypadku utraty przytomności: łańcuch przeżycia, nagłe zatrzymanie krążenia, ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenie, ocena przytomności i stanu poszkodowanego, przyczyny i objawy utraty przytomności, udrażnianie głównych dróg oddechowych, ocena oddechu, pozycja bezpieczna, ochrona termiczna i kontrolowanie stanu poszkodowanego, pierwsza pomoc w przypadku omdlenia
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa: definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia, zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Tamowanie krwotoków: rodzaje ran i krwotoków, zakładanie opatrunków, sposób tamowania krwotoku z nosa
 • Złamania i zwichnięcia: objawy urazów kości i stawów, opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć, sposoby unieruchamiania kończyn, zastosowanie chusty trójkątnej, postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa, zapobieganie urazom
 • Oparzenia i odmrożenia: oparzenia termiczne i chemiczne, udar słoneczny i udar cieplny, wychłodzenie i odmrożenie, zapobieganie oparzeniom
 • Pierwsza pomoc w przypadkach: zadławienia u dzieci i dorosłych, zawału serca, udaru mózgu, napadu padaczkowego, ciała obcego w oku, tonięcia, zatrucia, ukąszenia,  użądlenia.

 

 

Szkolenie składać się będzie z dwóch części: zajęć teoretycznych (6 godz. lekcyjnych) i ćwiczeń praktycznych (10 godz. lekcyjnych). Zajęcia odbywać się będą w grupach.

Miejsce udzielania świadczeń:

 1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r., ul. Obrońców Dobrzykowa 65, 09-522 Dobrzyków,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego, Ceglana 14, 26-600 Radom,
 3. Szkoła Podstawowa nr 17 Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 18, 09 – 400 Płock,
 4. Szkoła Podstawowa nr 16 Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock,
 5. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock,
 6. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, 26-600 Radom

Zapraszamy

 

Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Formularz zgłoszenia do projektu – [dokument]

Skip to content