MWOMP

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19

 

 

MWOMP zaprasza  do wzięcia udziału w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021, którego głównym celem jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

 

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

  • edukacyjnej;
  • terapeutycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które udzielą świadomej zgody na udział w programie oraz złożą pisemne oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzystają aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami medycznymi i klinicznymi są:

  • osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lub U09;
  • u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Realizacja świadczeń:

  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17
  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy O/Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5

Więcej informacji pod nr tel. 24 267 84 93

Dokumenty:

Pisemna rezygnacja z dalszego udziału w projekcie – LINK

Świadoma zgoda na udział w projekcie – LINK

Projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Skip to content