MWOMP

Wsparcie psychoedukacyjne

„Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego, w związku z wystąpieniem stanu epidemii”  to zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, adresowane do personelu medycznego podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem działania jest zapewnienie pracownikom medycznym dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów w celu lepszego zrozumienia własnego stanu zdrowia psychicznego oraz pomocy w odnalezieniu swoich mocnych stron i zasobów w radzeniu sobie z trudną sytuacją związaną z   wystąpieniem epidemii COVID-19.

W ramach zadania uczestnicy będą mogli skorzystać z następującego rodzaju spotkań:

  • spotkań indywidualnych,
  • spotkań grupowych (min. 5 os.),
  • grupowych spotkań warsztatowo-wykładowych (min. 5 os.)

spotkania mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Zakres wsparcia obejmuje m.in.:

  • omówienie trzech aspektów zdrowia psychicznego tj. dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych;
  • przedstawienie podstawowych zależności pomiędzy zdrowiem psychicznym a racjonalnym odżywianiem i odpowiednią długością snu oraz wpływu aktywności fizycznej i relacji międzyludzkich na zdrowie psychiczne,
  • przekazanie wiadomości na temat najczęściej występujących zaburzeń psychicznych takich jak: zaburzenia nastroju, w tym depresja, zaburzenia nerwicowe, w tym zaburzenia lękowe i fobie, zaburzenia behawioralne, w tym zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania,
  • zapoznanie z informacjami na temat stresu jako czynnika wpływającego na pogorszenie sprawności i efektywności funkcjonowania oraz jego wpływu na powstawanie zaburzeń w stanie zdrowia,
  • wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym form i metod jego redukowania oraz technikach relaksacji,
  • informowanie o możliwych formach wsparcia oraz miejscach gdzie o takie wsparcie można się zwrócić.

Spotkania indywidualne odbywać się będą w Płocku oraz w naszych Oddziałach w Warszawie i Radomiu w godzinach pracy Ośrodków.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić druk zgłoszeniowy [druk] i przesłać na e-mail: b.junak@mwomp.pl

Więcej informacji pod nr tel. 48 330 93 18

Zapraszamy

Skip to content