MWOMP

Zdrowie zaczyna się w głowie

„Zdrowie zaczyna się w głowie” to projekt finansowany z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promocji zdrowia psychicznego w 2021r, którego celem jest:

 

 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • Edukacja zdrowotna i propagowanie zachowań prozdrowotnych,
 • Problematyka zdrowia psychicznego człowieka, ochrony zdrowia, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu ,
 • Rozwój kadr mających styczność z zagrożoną grupą w sposób bezpośredni i pośredni.
 • Młodzieży ze szkół podstawowych (klasa VIII) oraz szkół średnich (klasa I – IV) – do tej grupy skierowana będzie edukacja zdrowotna dotycząca promocji zdrowia psychicznego. Program będzie przeprowadzony przez zespół wykwalifikowanych psychologów w formie prelekcji, dyskusji i wykładów. Przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: zaburzenia depresyjne, uzależnienia, autoagresywne zachowania, uzależnienia behawioralne, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki uważności MINDFULLNES, stygmatyzacja osób chorych psychicznie.
 • Osób pracujących – edukacja zdrowotna dotycząca promocji zdrowia psychicznego. Działania na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas wykładu przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: zaburzenia depresyjne, uzależnienia, techniki radzenia sobie ze stresem, elementy treningu uważności i wdzięczności, zespół wypalenia zawodowego jako efekt radzenia sobie ze stresem, psychosomatyka.

 

Partnerzy projektu:

 • Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, ul. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22, 26-600 Radom,
 • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, ul. 11 listopada 27,26-600 Radom
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. Reymonta 16, 01-842 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc

Skip to content