MWOMP

Żyj pełnią życia bez uzależnień 2

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 2”. Jest to druga edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:

  • kierowców, którzy utracili prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu bądź w stanie pod wpływem innego środka działającego podobnie do alkoholu.
  • uczniów, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz niebezpieczeństw wynikających z ich stosowania.
  • kadr mających styczność z w/w grupą.

Projekt swoim działaniem obejmuje:

  • Płock
  • Warszawę
  • Radom
  • Powiat sierpecki

Partnerzy:

  • Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna „MONAR” w Płocku
  • Zakład Karny w Płocku

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content