MWOMP

Rehabilitacja lecznicza związaną z patologią zawodową

Rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową jest realizowana na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1155): „medycyna pracy jest właściwa do prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową”, finansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ma na celu zwiększenia dostępności do świadczeń fizjoterapeutycznych osób aktywnych zawodowo, których dolegliwości są spowodowane i zaostrzają się na skutek czynności i narażeń zawodowych, w związku z wykonywaną pracą oraz skrócenie do minimum nieobecności w pracy i powrót do prawidłowego funkcjonowania.

Pracodawca i pracownik nie ponoszą żadnych kosztów finansowych wynikających z udzielanych  świadczeń.

Zabiegi rehabilitacyjne są realizowane wyłącznie na podstawie obowiązującego skierowanie (wzór do pobrania), wystawianego przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, a w przypadku przeciążenia narządu głosu u nauczycieli przez laryngologa lub foniatrę.

Przykładowe jednostki chorobowe mogące stanowić podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową:

– zespoły bólowo-przeciążeniowe kręgosłupa oraz zespoły bólowe stawów obwodowych związane z wykonywaną pracą;

– uszkodzenie łąkotki, mięśni i przyczepów ścięgnistych;

– zapalenia ścięgien, pochewek i kaletek;

– uszkodzenia nerwów obwodowych;

– zespół cieśni w obrębie nadgarstka;

– przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym;

– choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą;

– zespół przeciążeniowy podudzi – obrzęk limfatyczny.

do pobrania: skierowanie do zakładu rehabilitacji

Skip to content