MWOMP

Badania okresowe w MWOMP

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania badań okresowych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania okresowe są przeprowadzane w MWOMP.

W momencie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, ale pracodawca ma nadal możliwość skierowania pracownika na takie badania. Kodeks pracy określa bowiem minimalne wymagania, więc poziom ochrony pracownika może zostać w każdym czasie zwiększony. Pracownik może wnioskować do pracodawcy o skierowanie go na takie badania. (stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

https://www.prawo.pl/kadry/czy-zawieszenie-wykonania-okresowego-badania-lekarskiegodotyczy,504832.html

Skip to content