MWOMP

Badania Uczniów

Wzór skierowania – link

 

Wykaz wykonujących badania uczniów na ternie Województwa Mazowieckiego w 2021 r. – LINK

 

Na terenie MWOMP należy przestrzegać obowiązujących zaleceń sanitarnych:

  • osoby wchodzące na teren przychodni (uczeń/rodzic/opiekun) muszą być zaopatrzone we własne środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice),
  • należy zgłosić się do przychodni nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną badania

Badanie osoby do 16 roku życia: Badanie osoby powyżej 16 roku życia:
wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun) wymagane oświadczenie do pobrania (prosimy o wypełnienie) Zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej – link nie jest wymagana obecność rodzica/opiekuna – wymagane oświadczenia do pobrania (prosimy o wypełnienie) Oświadczenie osoby pełnoletniej – link Upoważnienie do uzyskania dokumentacji – link

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie (prosimy o wypełnienie) – – Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy, które w przypadku ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic/opiekun (art. 78 ustawy o kierujących pojazdami) – link

 

Informacje dodatkowe link

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich – link

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651).

Skip to content