MWOMP

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Już we wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.
Niepełnosprawność często kojarzona jest z niezdolnością do pracy. Dlatego osoby z niepełnosprawnością mogą czuć się pomijane lub wykluczone z życia społecznego. W rzeczywistości jednak mogą być aktywne zawodowo i swobodnie funkcjonować w codziennym życiu. I właśnie z myślą o tych osobach Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością.
W ramach tej akcji na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Będzie można skorzystać z pomocy ekspertów Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którzy wyjaśnią, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dofinansowanie. Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia będą informować o zasadach wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe oraz o zdrowym trybie życia. Eksperci Biura Rzecznika Praw Pacjenta udzielą informacji o prawach pacjenta oraz pomocy w zakresie wsparcia psychologicznego.
Dostępni też będą przedstawiciele lokalnych instytucji, fundacji i stowarzyszeń zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami oraz działających na ich rzecz.
Partnerami akcji są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Integracja. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Udział w wydarzeniach mogą wziąć wszyscy, którzy są zainteresowani wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Nie trzeba się na nie zapisywać, a udział jest bezpłatny.
Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Szczegółowe informacje oraz tegoroczne wydanie publikacji „Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022” dostępne są na podstronie poświęconej akcji.

Serdecznie zapraszamy

Cykl dyżurów telefonicznych w związku z Dniem Osób z Niepełnosprawnością w ZUS:

Termin godz. Temat Nr telefonu
5.09.20222 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Renta socjalna 23-692 08 38 w. 121
6.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny – Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 29-717-21-96 w. 120
6.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Renta socjalna 29-745 20 50 w.116
7.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Renta z tytułu niezdolności do pracy 29-717-21-96 w. 120
7.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Zasady przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy 29-745 20 50 w.116
7.09.2022 9:00-11:00 dyżur telefoniczny -Renta socjalna – zasady przyznania 23-662 69 80 w.101
8.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Zasady przyznawania renty socjalnej 29-717-21-96 w. 120
9.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji 29-745 20 50 w.116
9.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS/jak wyjechać do sanatorium z ZUS 502 002 247
12.09.2022 9:00-11:00 dyżur telefoniczny -Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 23-657 39 73
13.09.2022 9:00-11:00 dyżur telefoniczny -Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji 23-662 69 80 w.101
13.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych 29-760-77-02 w. 2175
14.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -Zasady przyznawania renty socjalnej 29-752-53-76 w 101
15.09.2022 9:00-11:00 dyżur telefoniczny -Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej 23-657 39 73
15.09.2022 9:00-11:00 dyżur telefoniczny -Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 24-275 47 36 w. 211
20.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 29-760-77-02 w. 2175
27.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -renta socjalna 24-275 47 36 w. 107
29.09.2022 10:00-12:00 dyżur telefoniczny -rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS/jak wyjechać do sanatorium z ZUS 502 002 247

 

Skip to content