MWOMP

„Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień”

„Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży na lata 2022 – 2023, którego celem jest:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat: szkodliwości/ konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia u dzieci i młodzieży.
 • Podniesienie wiedzy i świadomości uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży: wskazanie szkodliwości takich zachowań oraz ich konsekwencji. Wskazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z nowych technologii oraz organizacji i gospodarowania czasem wolnym.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z postępowaniem dziecka u którego dostrzec można deficyty w funkcjonowaniu w obszarze istniejących nowych technologii, zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych, komputerów i telefonów. Pomoc w organizacji właściwego czasu wolnego dla dzieci zagrożonych od uzależnień behawioralnych.
 • Uświadomienie i modyfikacja zachowania w kierunku zdrowego stylu życia zarówno u dzieci i młodzieży
 • Rozwój kompetencji życiowych, w tym zdolności samokontroli oraz postaw asertywnych.
 • Rozwój kadr mających styczność z zagrożoną grupą w sposób bezpośredni i pośredni.

W ramach zadania MWOMP przeprowadzi:

 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów
 • Konferencję online dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz różnych grup społeczeństwa

Partnerzy projektu:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Płocku
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej
 • Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Sobieskiego w Legionowie
 • Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie Puszcz

Skip to content