MWOMP

Emocje są OK

„Emocje są OK” to projekt finansowany z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”, którego celem jest:

  • Wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego, pokazania, że wszystkie emocje są tak samo ważne i nie warto ich dzielić na dobre i złe,
  • Rozwój kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży,
  • Poznanie narzędzi radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, rozpoznawanie i kontrolowanie emocji, sposób komunikacji oparty na uczuciach i potrzebach,
  • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez wzrost kompetencji psychologicznych

W ramach zadania MWOMP przeprowadzi spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych (klasy VI -VIII) i ponadpodstawowych w formie warsztatowo- wykładowej. 

Partnerzy projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku
  • Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie
  • Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich  w Radomiu
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
  • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie

Skip to content