MWOMP

Konferencja online pt.: „Żyj pełnią życia bez uzależnień”

W dniu 6 listopada 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zorganizował konferencję online pt.: „Żyj pełnią życia bez uzależnień” w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem Monar Poradnią Profilaktyczno – Konsultacyjną w Płocku.

Celem konferencji było podniesienie świadomości uczestników na temat szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a także zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest prowadzenie pojazdów przez kierowców pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych w kontekście bezpieczeństwa na drodze.

Prelegenci, wśród których byli psycholodzy, przedstawiciele Policji z Wydziału Prewencji
i Wydziału Ruchu Drogowego, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, poruszali tematy medycznych aspektów uzależnień, wpływu substancji psychoaktywnych na zachowanie uczestników ruchu drogowego, a także przedstawili zasady współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością
i demoralizacją.

Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, lekarzy, psychologów transportu, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Wśród uczestników byli m.in. mł. insp. Mariusz Kryszkowski – Komendant Miejski Policji
w Płocku, Małgorzata Odnoczko – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej
w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka oraz Starostwa Powiatowego w Płocku.

Wydarzenie było transmitowane na żywo na profilu MWOMP w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie dostępne jest nagranie relacjonujące cały jego przebieg (LINK).

Już dziś zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z kolejnej konferencji online, na której również będzie poruszany problem stosowania substancji psychoaktywnych lub uzależnienia od tych substancji. Transmisja odbędzie się dnia 20 listopada 2020 r. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie www.mwomp.pl oraz na profilu MWOMP w serwisie społecznościowym Facebook.

 

Skip to content