MWOMP

„Ogarniam stres”

 

„Ogarniam stres” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023- 2024”,którego celem jest:

 • Zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat stresu. (Jak stres wpływa na ciało i umysł? Jak sobie radzić ze stresem?).
 • Wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego; rozwój kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie własnej wartości poprzez wzrost kompetencji psychologicznych
 • Podniesienie świadomości w kontekście depresji, zaburzeń lękowych, samouszkodzeń, fonoholizmu

 

W ramach zadania MWOMP przeprowadzi:

 1. Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
 2. Spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży [druk zgłoszenia]*
 3. Spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży (formularz dla rodziców/opiekunów)[druk zgłoszenia]*

*W przypadku osoby niepełnoletniej należy wypełnić dwa druki.

 

Partnerzy projektu:

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku
 • Szkoła Podstawowa w Siecieniu
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku
 • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Skaryszewie

 

Spotkania indywidualne odbywać się będą w:

 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 17; 09-402 Płock
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku O/ Radom ul. Rodziny Winczewskich 5; 26-600 Radom

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres: i.zgorzelska@mwomp.pl tel. 24 267 84 98

Skip to content