MWOMP

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Płock, dnia 16 września 2022 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza specjalisty medycyny pracy w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ wybrano ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDYCYNA PRACY SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI

09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 10 A

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content