MWOMP

Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”

W dniu dzisiejszym Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Starostwa Powiatowego w Płocku Defibrylator AED iPAD SP1 wraz z tablicami i szkoleniem dla pracowników – 1 komplet. Łączna wartość brutto to 5 732,58 zł.

Przekazanie sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”.

Skip to content