MWOMP

Podsumowanie projektów realizowanych przez MWOMP w 2021 roku

Rok 2021r. obfitował w wiele projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizował projekty na terenie całego województwa mazowieckiego.

Odbyły się dwie konferencje dotyczące promocji zdrowia psychicznego oraz edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.

Psychologowie z MWOMP Płock, Warszawa, Radom przeprowadzili kilkadziesiąt spotkań psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz udzielili kilkaset godzin wsparcia indywidualnego oraz grupowego dla personelu medycznego z województwa mazowieckiego. Dodatkowo w ramach “Edukacji zdrowotnej dot. profilaktyki zab. depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały mulitimedialne” zrealizowaliśmy film edukacyjny dot. depresji.

Zapraszamy do obejrzenia https://www.facebook.com/zdrowemazowszepl/videos/1527120184302846

Skip to content