MWOMP

Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy współpracuje z  Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher przy realizacji projektu pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo z terenu makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. Projekt skierowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa, występującymi powyżej 3 miesięcy obserwacji.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu :

  • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej, personelu medycznego, pracodawców objętych działaniami projektu,
  • Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu,
  • Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu,
  • Poprawę stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie działań wczesnej diagnostyki i włączania do leczenia.
Skip to content